วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

“คิดบวก” ได้ผลบวกทั้งกาย ใจ และงาน….. “ม.ล.ปนัดดา” ถกคนการศึกษาภาคอีสาน

04 ก.ย. 2017
1822

เมื่อเราคิดบวก ดีอย่างไรต่อชีวิตการทำงาน ‘ครู ม.ล.ปนัดดา’ พบปะสนทนากับ คณะกรรมการศึกษาธิการ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุคลากรทางการศึกษา ครูบรรจุใหม่ ที่ จ.ขอนแก่น

วันที่ 4 ก.ย.60 ที่ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด และที่หอประชุม โรงเรียนนครขอนแก่น หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รมช.ศธ. พบปะสนทนากับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ.ขอนแก่น จำนวน 305 คน ซึ่งความตอนหนึ่ง รมช.ศธ. ได้กล่าวถึงเรื่อง ‘การคิดบวกดีต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร’ ว่า การคิดบวกคือการทำให้ตัวเอง ลูกศิษย์ และคนรอบข้าง มีความสุข มีความมั่นใจในการทำงาน ไม่เกิดความย่นย่อท้อแท้ และตามข้อเท็จจริง การคิดในเชิงบวกหรือการคิดที่สร้างสรรค์ถือเป็นกำลังใจใหญ่หลวงแก่ใครก็ตามที่เราคบหาสมาคมด้วย ทั้งในการศึกษาเล่าเรียน การทำงาน การดำรงชีวิตประจำวัน ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจของตนเองและใครๆ

รมช.ศธ. กล่าวว่า การคิดบวกจะทำให้เรารู้สึกอยากทำในสิ่งดีๆ เช่น การดูแลสุขภาพตนเอง การดูแลศิษย์ทุกคนในความรับผิดชอบ การกินอาหารสุขภาพ การออกกำลังกาย และความไม่เครียด ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วความเครียดไม่ดีเลยต่อการรักษาสุขภาพของผู้ใดก็ตาม ผู้เป็นครูต้องเป็นตัวอย่างในการรักษาสุขภาพแก่ศิษย์ หรือแม้แต่ผู้ปกครอง

ผลการศึกษาวิจัยของหลายประเทศยืนยันตรงกันว่า คนมองโลกในแง่ดีมักมีสุขภาพกายและใจดีมักมีอายุยืน สุขภาพแข็งแรง ไม่โกรธเคืองใครง่ายๆ ไม่ตำหนิผู้คนอย่างปราศจากเหตุผล หรือทำอะไรเอาแต่ใจ เพราะคนมองโลกแง่ดีมีเคล็ดลับ คือ การทำตัวเองให้มีความสุขด้วยการหากิจกรรมทำ ไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ว่างๆ เช่น งานค้นคว้าศึกษาในเรื่องหนึ่งๆ งานเดินตามรอยเท้าบุคคลที่เรารักและถือเป็นไอดอลแก่ชีวิต รวมถึงการออกกำลังกายตามโอกาสอันควร แม้การปลูกต้นไม้ ฟังเพลง อ่านหนังสือที่มิใช่เพียงการอ่านจากโซเชียลเนตเวอร์คตลอดเวลา การสนทนากับเพื่อนบ้านด้วยไมตรีจิต แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นการสร้างการรับรู้ ไม่ใช่ความแบ่งแยก เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ย่อมจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเมื่อสุขภาพจิตดี ร่างกายก็แข็งแรงตามไปด้วย ไม่เจ็บป่วยง่าย เราจะกลายเป็นคนไม่ค่อยเครียดได้อย่างไม่น่าเชื่อ และทำให้ลูกศิษย์กับคนอยู่รอบข้างมีความสุข เราจะกลายเป็นครูผู้มีอัธยาศัย ศิษย์อยากเรียนรู้ อยากเรียนด้วยใครๆ ก็อยากคบหาสมาคม

ม.ล.ปนัดดา กล่าวถึงผลการศึกษาวิจัยของ University of London ณ ประเทศสหราชอาณาจักรได้ทำการทดสอบเรื่องการมองโลกในเชิงบวกสัมพันธ์ถึงการดำรงชีวิตที่เป็นปกติสุข ไม่คิดห้ำหั่น ข่มเหง หรืออิจฉาริษยาใคร ชีวิตจะยืนหยัดอยู่บนหลักคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างแก่ศิษย์และบุคคลทั้งหลายอย่างน่าชมเชย อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้ คือ การมีอายุยืนโดยได้ทำการทดสอบกับกลุ่มอาสาสมัครที่มีอายุยืนเกินร้อยปีขึ้นไปประมาณกว่า 200 คน ด้วยการให้ทำแบบสอบถามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ผลปรากฏตรงกันว่า พวกเขานิยมใช้ชีวิตที่เรียบง่าย สมถะ สุภาพ มีระเบียบ ชอบการเรียนรู้ ได้พบเห็นโลกในมุมมองต่างๆ ปล่อยวางอะไรต่างๆ ได้มากขึ้น ทำงานในความรับผิดชอบได้ดี ไม่ชิงชังใคร ไม่เป็นศัตรูกับใคร ชีวิตของบุคคลจะกลับกลายเป็นชีวิตคุณภาพ กระทั่งผู้อื่นอยากเลียนแบบและปฏิบัติตาม