วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

จิตอาสาเฉพาะกิจ ชาวเชียงใหม่แห่ลงทะเบียนต่อเนื่อง ย้ำเปิดรับแบบไม่มีวันหยุด

02 ก.ย. 2017
2139

ประชาชนชาวเชียงใหม่ ทยอยมาลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ไปจนถึง 30 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานที่รับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประชาชนเดินทางมาสมัครเป็นจิตอาสากันอย่างต่อเนื่อง ในทั้ง 8 ประเภทกลุ่มงาน ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์, งานประชาสัมพันธ์ , งานโยธา , งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน , งานบริการประชาชน , งานแพทย์ , งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร ซึ่งการดำเนินงานรับลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ ยอดการลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ เมื่อวานนี้ (1 กันยายน) ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัคร ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนมาลงทะเบียนมากกว่า 1 พันราย ส่วนใหญ่ได้รับทราบข้อมูลจากสื่อต่างๆ จึงเดินทางมาโดยสมัครใจ เพื่อร่วมกิจกรรมทำความดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยประชาชนทุกคนสามารถมาสมัครได้ เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้เอกสารเช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน นำมายื่น ณ ที่ว่าการอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 แห่ง และในส่วนของต่างประเทศ สมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทย ประจำประเทศต่างๆ โดยผู้สมัครทุกคนจะได้รับบัตรประชาชนจิตอาสาสีฟ้า และบัตรจิตอาสา “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” แบ่งสีตามประเภทของงาน ผู้ที่สมัครสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ อีกทั้งจะได้รับพระราชทานหมวกแก๊ป ผ้าพันคอ เสื้อโปโลสีดำ ปลอกแขน สำหรับจิตอาสาเก่าที่เคยลงทะเบียนและรับของพระราชทานไปแล้ว จะได้รับเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้รับพระราชทานด้วย

ด้าน นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ที่ทำการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศพร้อมเปิดรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่ต้องการเข้ามาเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ โดยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเปิดบริการประชาชนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. และไม่หยุดพักเที่ยง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ยังต้องการจิตอาสาอีกจำนวนมาก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีประชากรในพื้นที่รวมถึงประชากรแฝงอยู่จำนวนมาก ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงต้องมีการเตรียมรองรับการบริการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกเพศทุกวัย ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ซึ่งจะได้รับสิ่งของพระราชทาน และยังเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานพิธีถวายดอกไหม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวัน ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 25 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ 1510 และ 1511 เวลา 08.30-16.30 น. นอกเวลาราชการ สามารถโทร.ได้ที่หมายเลข 1548

ทั้งนี้การรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ กรมการปกครองได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ล่าสุดได้มีข้อสั่งการมายังทุกอำเภอทั่วประเทศในเรื่องแนวทางการลงทะเบียนและรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยให้ทุกอำเภอดำเนินการดังนี้ ในเรื่องการรับลงทะเบียน ให้ทุกอำเภอเปิดรับลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน ส่วนเรื่อง การรับมอบสิ่งของพระราชทาน จะแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 จำนวน 600,000 ชุด สำหรับผู้ลงทะเบียนทั่วประเทศ ลงทะเบียนลำดับที่ 1 – 600,000 เรียงตาม วัน เวลา ที่ลงทะเบียน จะรับของพระราชทานวันที่ 7 – 12 ตุลาคม 2560 ระยะที่ 2 จำนวน 500,000 ชุด สำหรับผู้ลงทะเบียนทั่วประเทศ ลำดับที่ 600,001 – 1,100,000 รับของพระราชทาน วันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้สำนักบริหารการทะเบียนจะสรุปผลจำนวนสิ่งของพระราชทานที่จะมอบให้แต่ละอำเภอในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนและแจ้งทุกอำเภอทราบต่อไป