วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

“วัดกู่ดินขาว” อายุกว่า 800 ปี สวนสัตว์เชิญร่วมสมโภช ฤกษ์ดีวันที่ 8 เดือน 9

01 ก.ย. 2017
3026

สวนสัตว์เชียงใหม่เตรียมจัดพิธีสมโภช “วัดกู่ดินขาว เวียงเจ็ดลิน” อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี หลังบูรณะครั้งใหญ่ โดยมีพระสงฆ์ชื่อดังเชียงใหม่-ลำพูน นำประกอบพิธีและเจิมป้ายวัดที่จัดสร้างใหม่ 8ก.ย.60

นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 ก.ย.60 นี้สวนสัตว์เชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีสมโภช “วัดกู่ดินขาว” อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน หลังจากที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ดำเนินการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบครั้งใหญ่จนแล้วเสร็จ ทั้งการปรับปรุงทางเดินเพื่ออำนวยความสะดวกคนพิการและคนชรา,หลังคา และสถานที่โดยรอบ รวมทั้งการจัดทำป้ายชื่อวัดใหม่ให้เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ที่ชาวสวนสัตว์เชียงใหม่และคนทั่วไปเคารพกราบไหว้

ทั้งนี้การจัดพิธีสมโภชดังกล่าวนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยจะมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นำโดยพระครูปราโมทย์ประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น(เชียงใหม่), ครูบาจันทรังษี วัดกู่เต้า(เชียงใหม่), พระครูสุวิมลธรรมารักษ์ เจ้าอาวาสวัดลอยเคราะห์(เชียงใหม่) และพระอธิการ ดร.สมนึก จรโณ เจ้าอาวาสวัดป่าจำกู่(ลำพูน) พร้อมทั้งมีการทำพิธีเจิมป้ายชื่อวัดที่จัดทำขึ้นใหม่ด้วย ซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีสมโภช และทำบุญร่วมกันในโอกาสนี้ โดยพิธีการจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่มีการเคลื่อนขบวนเครื่องไทยทานมาประกอบพิธี จนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้จะได้รับวัตถุมงคลที่มีการจัดทำขึ้นเป็นพิเศษและมีจำนวนจำกัดด้วย