“หม่อมเหลน” พบคน ศธ.ป้ายแดง ชี้ “ศาสตร์พระราชา” คือ แนวทางสู่ความสำเร็จ

31 ส.ค. 2017
1951

“รมช.ศธ. (ม.ล.ปนัดดา) พบปะข้าราชการครูบรรจุใหม่ จ.ชลบุรี กล่าวขอจงอุทิศตนเป็นข้าราชการของพระมหากษัตริย์ มีเมตตากรุณา และเสริมสร้างเด็กเพื่อให้เด็กไปสร้างชาติ”

วันที่ 31 ส.ค. 60 เวลา 13.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ จ.ชลบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การเป็นข้าราชการที่ดี’ ในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ จ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมสุภรณ์ วีรวรรณโรงเรียนชลกันยานุกูล อ.เมือง จ.ชลบุรี

รมช.ศธ. กล่าวกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ในตอนหนึ่งว่า การเข้ารับราชการถือเป็นเกียรติยศแก่ทั้งตนเองและครอบครัว จงมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการของพระมหากษัตริย์ และร่วมกันทุ่มเทในความรับผิดชอบใหญ่หลวงในหน้าที่ราชการทางการศึกษา สนองพระมหากรุณาธิคุณ การให้การศึกษา ถือเป็นการแนะนำ สั่งสอน และอบรม เพื่อให้ศิษย์มีความเจริญงอกงามในการเรียนรู้ คิดอ่าน มีความเข้าใจในการดำรงชีวิตที่ดีงาม ถือหลักคุณธรรมจรรยา อาชีพครูอาจารย์ คือ ผู้มุ่งมั่นให้ศิษย์นำเอาความรู้ความสามารถที่จะมีติดตัวไปจากโรงเรียน เพื่อการศึกษาต่อ ดำรงสัมมาชีพสุจริต เกื้อกูลตน เกื้อกูลบุพการี ครอบครัว และผู้อื่น ก่อให้เกิดความสมดุลอย่างเหมาะสมในการดำเนินชีวิตของแต่ละผู้แต่ละฝ่ายในสังคม ครูอาจารย์เป็นผู้มีบุญคุณใหญ่หลวง ในขณะเดียวกัน ครู คือ ผู้เป็นมิตรแท้และเข้าใจได้อย่างถ่องแท้กับศิษย์ ถือเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่แก่ศิษย์ หวังแลเห็นความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ทุกคน

ม.ล.ปนัดดา ขอให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่ได้นำศาสตร์ของพระราชามาสู่การดำเนินปรัชญาชีวิตสู่ความสุขและความสำเร็จในหน้าที่ราชการ ร่วมกันขับเคลื่อนสืบสานพระราชปณิธานโรงเรียนคุณธรรม และกล่าวในท้ายที่สุดว่า ขอเป็นกำลังใจแก่กัน และตนขอมอบความจริงใจแด่ครูทุกท่านตลอดไป