วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

ดื่มน้ำสาบาน เลือกผู้ใหญ่บ้านโปร่งใส

สาบานว่า…เลือก “ป้อหลวง” ใสสะอาด………………วันที่ 31 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. โดยการอำนวยการของ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอำเภอหางดง จ.เชียงใหม่ สั่งการให้ ผู้ลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านเวียงด้ง หมู่ที่ 11 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ทั้ง 3 ราย เข้าร่วมโครงการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม โดยให้ผู้สมัครทั้ง 3 ราย ประกอบด้วย หมายเลข 1 นางเรือนมูล ศรีวิลัย หมายเลข 2 นายทินกร หลวงใจ หมายเลข 3 นายศักดา เลิศทองไทย ร่วมกิจกรรม “ดื่มน้ำสาบานกล่าววาจาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ว่าจะไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน” ทั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยมีหนังสือเวียนถึงทุกอำเภอให้ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวนี้ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่ทุกหมู่บ้าน