วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

รับมอบเครื่องวัดคลื่นหัวใจ

รับมอบเครื่องวัดคลื่นหัวใจ……………….นายสมชาย  แจ่มทวีกุล นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จ.ลำพูน กำนันตำบลเวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พร้อมด้วย นายลือชัย  ชุ่มสวัสดิ์ ผอ.รพสต.เวียงยอง นายพลศุภรักษ์  ศิริจันทรานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง นายนรินทร์  คำสาร ประธานสภาฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ทต.เวียงยอง ผู้ใหญ่บ้านบ้านฯ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี และผู้นำในพื้นที่ตำบลเวียงยอง ร่วมรับมอบ เครื่องผลิตออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง ถังบรรจุออกซิเจน 3 ถังพร้อมอุปกรณ์ จาก นายสมพล  เจียรนัย ตัวแทนกรรมการกองทุนงบพัฒนารอบโรงงานไฟฟ้า (สหโครเจน กรีนส์) วันก่อน