วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

มอบพระแด่ผู้ริเริ่ม

มอบพระแด่ผู้ริเริ่ม………..นายศุภวัตร ภูวกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะกรรมการฯ มอบ พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล (จำลอง) ขนาด 9 นิ้ว แก่ นางวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม มช. ในฐานะผู้ริเริ่มก่อสร้างพระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษาหริภุญไชย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมิ่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา