วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

อย่างเยอะ!!! ช้างเลี้ยงเชียงใหม่มีมากที่สุดในประเทศ

24 ส.ค. 2017
2252

ตะลึง!! เชียงใหม่มีช้างขึ้นทะเบียนมากที่สุดในประเทศ หลังจาก คสช. ให้มีการตรวจสอบรูปพรรณช้างและตรวจเลือดช้างทั่วประเทศ ทั้งเชียงใหม่พบมีช้างเลี้ยงมากเกือบ 1 พันเชือก ยอดเฉือนช้างเลี้ยงอยุธยาฯ หลุดลุ่ย จี้เจ้าของที่ยังไม่นำมาขึ้นทะเบียนเร่งดำเนินการ

 

นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวว่าหลังจาก คสช. ได้มีคำสั่งให้มีการตรวจรูปพรรณช้างและตรวจเลือดช้างเพื่อตรวจหาว่ามีการนำช้างป่ามาสวมเป็นช้างเลี้ยงในแต่ละพื้นที่ ส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก่อนการตรวจสอบมีการขึ้นทะเบียนไว้ 7 ร้อยกว่าเชือก แต่หลังจากตรวจสอบตามระยะเวลาให้ขึ้นทะเบียนอีกครั้งพบ 917 เชือก ซึ่งเป็นช้างเลี้ยงมาที่สุดของประเทศไทย ซึ่งพบมีการนำช้างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ามากที่สุด

เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองนักท่องเที่ยว มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามามากทำให้ปางช้างต่างๆ นำช้างเข้ามาให้บริการด้านการท่องเที่ยวจึงทำให้มีปริมาณมาก ส่วนการสวมช้างป่ามาเป็นช้างเลี้ยงยังไม่พบการกระทำความผิดเป็นช้างที่มีความถูกต้องได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการปกครองไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนพบช้างป่า 1 ราย ที่อำเภอแม่แตง แต่เนื่องจากล้มป่วยยังอยู่ระหว่าการรักษาของปางช้าง อย่างไรก็ดีช้างที่นำมาเร่รอนก็ไม่พบถูกนำเข้ามาหลังจากภาครัฐมีมาตรการเข้มในการเอาผิดครวญช้างที่นำมาเร่ในเมือง ขณะเดียวกันพบว่าราคาช้าง 1 ตัวที่ใช้งานได้แล้วจะมีราคาเพิ่มขึ้นสูงจาก 1.5 ล้านบาท ขึ้นเป็น 2 -2.5 ล้านบาท ส่วนเจ้าของช้างยังไม่ขึ้นทะเบียนช้างจะมีความผิดกฎหมายหลังจาก 360 วัน ตามคำสั่ง คสช. มีการครอบครองช้างป่า หรือมีช้างไม่ขึ้นทะเบียนมีโทษทั้งจำคุกไม่เกิน 4 ปี โทษทั้งปรับ ไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำคุกและปรับ และช้างจะถูกยึดเป็นของแผ่นดิน ซึ่งไม่พบการกระทำผิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่