วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

เททองหล่อ “พระพุทธชินศรีสุวรรณเจดีย์”

19 ส.ค. 2017
2498

รัฐมนตรีช่วยว่าการกลาโหมประธานเททองหล่อพระพุทธชินศรีสุวรรณเจดีย์
วันพุธที่ 8 สิงหาคม เวลา 17.30 น. ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธชินศรีสุวรรณเจดีย์ ณ ลานชมวิว วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ โดยพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ อาราธนาพระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ และพระเถรานุเถระเกจิอาจารย์ 5 รูปนั่งปรกเจริญจิตภาวนา
สำหรับ พระพุทธชินศรีสุวรรณเจดีย์ที่จะประกอบพิธีเททองหล่อครั้งนี้ มีจำนวน 2 องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 35 นิ้ว เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพอังกฤษ และอัญเชิญประดิษฐานเป็นพระประธานในหอพระของโรงเรียนหอพระ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเบื้องต้น ได้มีศรัทธาประชาชน ศิษยานุศิษย์ได้แสดงความจำนงร่วมสมทบปัจจัยทำบุญบ้างแล้ว อาทิ ดร.ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ เมืองอินทร์ (อาจารย์หลุยส์ เมืองอินทร์) และพระภานุวัฒน์ สิทธิญาณวาที (สามเณรธรรมาสน์ทอง) ได้ถวายแหวนทองคำ 2 วงเพื่อร่วมหล่อองค์พระ นอกจากนั้นยังมีผู้จะไปร่วมทำบุญในวันดังกล่าวอีกจำนวนมาก