วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

“อ่างตาดชมพู” ที่เที่ยวใหม่

“อ่างตาดชมพู” ที่เที่ยวใหม่ @ มช. …… by “นายตั้ม”

มช.เร่งปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำตาดชมพูกำลังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนพากันถ่ายภาพเซลฟีอ่างเก็บน้ำใหม่หลังมช.เนรมิตรพื้นที่ให้เป็นแหล่งกักน้ำดิบ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ พร้อมใช้บริบาลรักษาต้นไม้ใหญ่ 300 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ผลิตอากาศบริสุทธิ์เสมือนปอดให้เมืองเชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อ่างเก็บน้ำตาดชมพู อ่างเก็บน้ำใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กำลังก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ แต่ก็มีบรรดานักศึกษามช. ตลอดจนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนทราบข่าวพากันถ่ายภาพเซลฟี ออกกำลังกายกันทั้งช่วงเช้าและเย็น จนกลายเป็นแห่งท่องเที่ยวใหม่ได้รับความนิยมมีการแชร์ภาพไปโลกออนไลน์กันมากขึ้นจนในแต่ละวันจะมีผู้คนพากันไปเที่ยวอยางไม่ขาดสาย

สำหรับใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำและส่งน้ำสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมระบบผันน้ำจากห้วยแม่ระงอง และเป็นแหล่งสำรองน้ำเพิ่มเติมจากอ่างแก้วเป็นการเพิ่มเติมน้ำต้นทุน และเป็นการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยออกแบบให้มีความจุ ประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตร บนพื้นที่กว่า 25 ไร่ ในบริเวณติดกับคณะสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะการสื่อสารมวลชน อ่างเก็บน้ำตาดชมพูจะเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่จะใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจากอ่างแก้วที่มักจะมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ พร้อมบริบาลรักษาต้นไม้ใหญ่ 300 ต้น เพิ่มพื้นที่ผลิตอากาศบริสุทธิ์เสมือนปอดให้เมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังจะเป็นพื้นที่สีเขียว เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคต