วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 “คืนฟ้ามุ่ยให้ป่าดอยปุย”

นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นำกลุ่มชาวเขาเผ่าม้งและส่วนราชการ ปลูกกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยและสมุนไพรในป่า พื้นฟื้นสภาพป่า ร่วมอนุรักษ์กล้วยไม้ประจำถิ่น และเป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่

วันที่ 15 ส.ค. 60 นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคืนฟ้ามุ่ยสู่ป่าดอยปุย ครั้งที่ 6 ที่บริเวณป่าชุมชนศาลาเอนกประสงค์บ้านดอยปุย ม.11 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการ ได้แก่ พระตำหนักภูพิงค์ฯ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ นักเรียน และครูโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ กำนัน ผญบ.ตำบลสุเทพ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้เป็นการจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่า ตามโครงการคืนฟ้ามุ่ยสู่ป่า หรือการปลูกกล้วยไม้ในเขตพื้นที่ป่า เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสวยงามให้กับทัศนีย์ภาพในป่า ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และปีนี้เป็นปีที่ 6 แล้ว โดยปีนี้ก็ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอยปุย นำประชาชนซึ่งเป็นชาวเขา และกลุ่มนักเรียนชาวเขาในพื้นที่ มาร่วมกิจกรรม โดยมีการจัดคืนกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย สู่พื้นที่ป่าจำนวน 300 กล้า และมีการปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ ในพื้นที่รอบๆ ดอยปุย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติด้วย และร่วมอนุรักษ์กล้วยไม้ประจำถิ่นบ้านดอยปุย ให้คงอยู่กับในพื้นที่ไม่ให้เกิดการสูญหาย และให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนด้วย.